Koulujen
 Metsäpäivä 

Torstaina 16.9.2004 klo 9.30-13.20

     

Metsäpäivän alkusivulle
Energiapuurasti, UPM-Kymmene Istutusrasti, Metsänhoitoyhdistys Metso
Matti Asuinmaa ja Antero Sorri Tapio Viinikka ja Pekka Mäkinen
Puiden tunnistus ja mittaus, Metsäkeskus

Lue Metsäpäivän kirjoitelmia