Pihlajaveden ala-aste   Keuruu

 

 

Pääsivulle

Kunnallisvaalit 2004

Suomessa toimitetaan kunnallisvaalit sunnuntaina 24.10.2004. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 13.–19.10.2004 sekä ulkomailla edustoissa 13.–16.10.2004 ja suomalaisissa laivoissa 6.–16.10.2004.

Vaalipäivän äänestys

Äänestys toimitetaan kunnassa äänestysalueittain. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle ennen vaalipäivää postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9.00–20.00.

Ennakkoäänestys

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa, joita ovat 

 1. kotimaassa kunnan määräämät ennakkoäänestyspaikat
 2. ulkomailla Suomen edustot ja niiden toimipaikat.

Kotiäänestys

Kotiäänestys voidaan tietyn edellytyksin järjestää äänestäjän kotona silloin kun äänioikeutetun kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 12. lokakuuta klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle

Kuka saa äänestää?

Äänioikeus vuoden 2004 kunnallisvaaleissa on

 • Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella
   • joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja
   • jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 3.9.2004 klo 24 olevien tietojen mukaan; sekä
 • muulla ulkomaalaisella
   • jonka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta,
   • jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 3.9.2004 kello 24.00 olevien tietojen mukaan ja
   • jolla on väestötietojärjestelmässä 3.9.2004 klo 24 olevien tietojen mukaan ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin viimeistään torstaina 30.9.2004. Äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä ja maksutta saatavissa maistraateissa virka-aikana maanantaista 13.9.2004 lukien. Äänioikeusrekisteriä koskevan oikaisuvaatimuksen voi tehdä maistraatille viimeistään perjantaina 8.10.2004 ennen kello 16.00.

Lähteet: www.vaalit.fi
OM 28/51/2004


Kunnnallisvaalisivulle

Keuruun kaupunki

Keuruun koulut

Koulun kuvagalleria syksy 2004