Pihlajaveden ala-aste, Keuruu

 

Kapteeni Toni Horila

 

Jatkosodan päättymisen 60-vuotisjuhla Pihlajaveden ala-aste 2.9.2004

 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit

Opettajat ja Koululaiset

Hyvä yleisö

Minulla on mieluisa tehtävä tuoda tähän tilaisuuteen puolustusvoimien ja Pioneerirykmentin tervehdys. On suuri kunnia nuorelle upseerille päästä mukaan tällaiseen juhlaan.

----

Puolustusvoimilla on aina ollut lämmin suhde Teihin veteraaneihin. Olemme pyrkineet opettamaan nuorille varusmiehillemme kunnioitusta ja kiitollisuutta veteraanien tekoja kohtaan. Meidän kaikkien iloksi on todettava, että nuorten keskuudessa osataan antaa se korkea arvo, joka Teille veteraaneille kunniakansalaisinamme kuuluu.

---

Kiitos sekä talvi- että jatkosodan taipumattomien torjuntataistelujen Suomi vakiinnutti paikkansa itsenäisten kansakuntien joukossa. Se saavutettiin suomalaisen sotilaan peräänantamattomalla taistelulla ja suomalaisen naisen uupumattomalla työllä niin etulinjassa kuin kotirintamallakin. Noiden taistelujen merkitys kantaa vielä pitkään.

 

Meille suomalaisille ja erityisesti sodan ajan sukupolvelle Isänmaa on tärkeä ja läheinen, sen eteen on uhrattu paljon. Vanhemmilla, kouluilla ja puolustusvoimilla on oma tärkeä osuutensa tämän merkityksen välittämisessä lapsillemme.

 

Meidän periaatteemme on itsenäinen kansallinen puolustus, kansainvälistä yhteistyötä kuitenkaan unohtamatta. Muuttuvissa olosuhteissa meidän on pidettävä itsenäinen puolustus ajan tasalla ja luotava myös edellytykset osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Yleinen kehitys suuntautuu kohti pienempiä ja tehokkaampia asevoimia, joiden reagointinopeus on myös aiempaa parempi. Pysyäksemme kehityksessä mukana on meidän rajallisten resurssiemme vuoksi kehitettävä laatua määrän sijasta.

 

Muutaman viikon kuluttua valmistuvassa turvallisuus – ja puolustuspoliittisessa selonteossa linjataan toimintaamme taas vuosiksi eteenpäin. Tulemme säilyttämään yleisen asevelvollisuuden puolustuksemme selkärankana. Se on ollut yksi suomalaisen yhteiskuntajärjestelmän tunnusmerkki ja sen merkitys maanpuolustustahtomme korkeaan tasoon on merkittävä. Sen avulla selvisimme viime sotien koettelemuksista ja sen myötä me voimme tuottaa riittävän ja hyvin koulutetun reservin laajan alueemme puolustamiseen. Se yhdistää meitä täällä olevia. Niin veteraaneja, aikuisia kuin tulevaisuudessa teitä koululaisia.

---

Jatkosodan ratkaisutaisteluissa oli kysymys samasta asiasta kuin Talvisodassakin, itsenäisen ja vapaan isänmaan säilymisestä. Silloin ratkaistiin toisen kerran Suomen selviytyminen itsenäisenä kansakuntana. Ihantalan tasalla Suomi ainoana maailmassa torjui yhden neuvostojoukkojen strategisista iskuista.

---

Meillä on hyvä maa elää. Me voimme vain yrittää olla Teidän työnne ja uhraustenne arvoisia vaalimalla saamaamme perintöä, tekemällä oman työmme hyvin ja kehittämällä isänmaatamme. Yksi sen tärkeä osa on itsenäinen ja vahva kansallinen puolustus. Siitä meidän on huolehdittava myös tulevina vuosina mahdollisimman hyvin, sillä tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa.

 

Kun me tänään katsomme harmaantunutta veteraanijoukkoanne, emme aina muista, että sotien aikana olitte nuorempia kuin näiden koululaisten vanhemmat. Nuoruutenne parhaat vuodet kuluivat taistelukentällä. Sota kosketti kaikkia, niin rintamalla kuin kotona.

 

Tänä päivänäkin te lapset voitte huomata sen täällä Pihlajavedellä.

 

Pihlajaveden sankarihautausmaa kertoo puhuttelevammin kuin mitkään muistomerkit isänmaamme arvosta ja sen vapauden hinnasta.

---

Kunnioitetut sotiemme veteraanit!

 

Me haluamme osoittaa Teille kunnioitusta ja kiitollisuutta. Toivotan teille veteraaneille turvallista vanhuutta ja voimia olla keskuudessamme luomassa meille nuoremmille uskoa tulevaisuuteen. Olemme saaneet Teiltä mittavan perinnön, josta meidän nuorempien on jatkossa huolehdittava.

 

Pihlajaveden ala-aste, Keuruu