Pihlajaveden ala-aste   Keuruu                                  2004-2005

Pääsivulle

SPR:n Nälkäpäivä-keräys koululla 30.9.-1.10.2004

Nälkäpäivä on Punaisen Ristin tärkein jokavuotinen keräys. Valtaosa Nälkäpäivän tuotosta saadaan lipaskeräyksestä

Lipas on koululla 27.9. lähtien.

Oppilaat voivat tuoda oman lahjoituksensa keräykseen viimeistään pe 1.10.

   

Ruokaa avuksi

Näin toimitaan
Ruoka-apua tarvitaan, kun kriisi on vahingoittanut vakavasti ruokavarastoja tai satoja. Apua ei tarvita, jos kriisi on paikallinen tai jos ihmiset selviytyvät omien säästöjensä tai varastojensa turvin. Ruoka-apua on monenlaista eikä se aina ole ongelmatonta. Vuonna 1997 maailmassa jaettiin ruoka-apua 6 217 000 tonnia. Punainen Risti jakoi ruokaa ja siemenviljaa n. 93 miljoonan markan edestä.

Hätäapu
Hätäapu on näkyvin osa ruoka-apua, se joka yltää uutisiimme. Hätäavun määrä vaihtelee katastrofien mukaan, mutta noin viidesosa kaikesta maailman ruoka-avusta on hätäapua. Hätäapua jakavat sekä kansainväliset avustusjärjestöt että YK:n elintarvikeohjelma, WFP. Sillä on kansainvälinen elintarvikkeiden valmiusvarasto, jonne eri maiden hallitukset antavat ruokaa ja josta sitä voidaan katastrofin sattuessa toimittaa eteenpäin. Hätäavun oikeutus on helppo nähdä: se jaetaan ruokintaohjelmien kautta suoraan nälkäänäkeville..

 

 

Projektiapu
Projektiapu on joko ruokapalkkaa, jolloin kehitysprojektissa työskenteleville paikallisille ihmisille maksetaan palkka ruokana, tai se on ruuanjakelua erityisryhmille, lähinnä lapsille ja odottaville äideille. Projektiapua pidetään tehokkaana. Se vaatii taitavaa suunnittelua ja töiden järjestelyä. Avun hyvä puoli on se, että kun ruokapalkalla tehtyä työtä ei yleensä arvosteta, töihin tulevat vain ne, jotka ovat pulassa. Näin apu menee sinne minne pitääkin. Nämä ihmiset joutuvat usein myymään osan ruokapalkastaan, jotta he saavat jotain muuta tarvitsemaansa. Noin neljännes ruoka-avusta on projektiapua.

Ohjelma-apu
Kun teollisuusmaan hallitus lahjoittaa kehitysmaan hallitukselle ruokaa - yleensä viljaa - , puhutaan ohjelma-avusta. Yli puolet kaikesta ruoka-avusta on juuri ohjelma-apua. Kehitysmaan hallitus voi sitten käyttää ruuan parhaaksi katsomallaan tavalla. Se voi myydä sen paikallisille markkinoille ja kohentaa näin valtion taloutta. Tai se voi myydä sen esim. valtion slummikauppojen kautta suoraan tarvitseville. Tai se voi myydä ruuan, esim. vehnän, edelleen, ja ostaa tilalle ruokaa, jota nimenomaan köyhät syövät. Tämä on tehokas tapa kohdentaa apu heikompiosaisille.

1. Katastrofialueen paikallinen Punainen Risti selvittää avun tarpeen itse tai ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla ja lähettää avunpyynnön kansainväliselle Punaiselle Ristille Geneveen.

2. Kansainvälinen Punainen Risti tarkistaa avunpyynnön ja lähettää vetoomuksen eri maiden Punaisille Risteille. Vetoomus sisältää ja yksityiskohtaisen selvityksen avun tarpeesta ja muodoista.

3. Suomen Punainen Risti ja muut kansalliset Punaiset Ristit ilmoittavat heti Geneveen, mitä ne pystyvät antamaan, miten tarvikkeet aiotaan kuljettaa ja kuinka pian avustustyöntekijät voivat lähteä katastrofialueelle.

4. Avun lähettäminen käynnistyy heti, kun kansainvälinen Punainen Risti on hyväksynyt avustusehdotukset. Näin varmistetaan, että katastrofin uhrit saavat kaiken tarvittavan avun. Tavara-apu ja henkilöstö lähetetään suoraan katasrofialueelle, raha-apu Geneveen.

Keuruun kaupunki

Keuruun koulut

Koulun kuvagalleria syksy 2004