Pihlajaveden ala-aste   Keuruu                   2007-2008

Pääsivulle

Tulosteversiot (pdf ja doc)

 

Lukuvuoden 2007-2008 oppilasarviointi 3.-6.-luokilla

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppilaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin
Oppilaan itsearviointikyvyn kehittäminen on myös koululle perusopetuslaissa annettu tehtävä.


Oppilaan työskentelyn arviointi lukuvuoden 2007-2008 aikana

3.-6. -luokilla

Syksy Kevät
1. Syyslukukauden puolivälissä suullinen arviointitilaisuus koululla
- oppilas täyttää itseaviointilomakkeen etukäteen
- huoltaja arvioi lastaan ennen tilaisuutta saadulla arviointilomakkeella 
- ajankohta: loka-marraskuussa kouluajan ulkopuolella n. 20 min
- tilaisuudessa ovat mukana opettajan lisäksi oppilas sekä vanhemmat
 
2. Syyslukukauden lopussa oppilas saa kirjallisen välitodistuksen: 
3. lk. sanallinen ja 4.-6. lk. numerollinen
 
3. Kevätlukukauden puolivälissä suullinen/kirjallinen arviointitilaisuus koululla
- oppilas täyttää itseaviointilomakkeen etukäteen
- huoltaja arvioi lastaan ennen tilaisuutta saadulla arviointilomakkeella 
- ajankohta: maalis-huhtikuussa  kouluajan ulkopuolella n. 20 min
- tilaisuudessa ovat mukana opettajan lisäksi oppilas sekä vanhemmat
4. Kevätlukukauden lopussa oppilas saa kirjallisen lukuvuositodistuksen:
3. lk. sanallinen ja 4.-6. lk. numerollinen
 

Jarmo Ruhanen
040 541 4179
jarmo.ruhanen@keuruu.fi
www.keuruu.fi/pihlajavesi

___________________________________________________

Leikkaa irti ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alaosa palautetaan opettajalle

Opettajan ehdotus: _____. päivä __________kuuta 200__klo ____________

Meille sopisi  _____. päivä __________kuuta 200__ klo ____________.


Lapsen/lapsien nimi/nimet: _________________________________________________________________


________________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Keuruun kaupunki

Keuruun koulut

Lukuvuosien tapahtumia