Pihlajaveden kalastuskunnan vuosikokouksen päätöksiä 1997

Esimies: Juhani Kankimäki, Siekkinen, 34800 VIRRAT puh. 049-371916

Varaesimies: Matti Saarinen, Lienperäntie 465, 42910 PIHLAJAVESI puh. 014-758208

Tili: Keuruun Osuuspankki / Pihlajavesi 514037 - 41700

Pyydysten merkitseminen:

Pyydysmerkit uusitaan. Pyydykset on merkittävä uusilla merkeillä. Merkeissä vuosiluku 1997 -98. Suositus myös verkkojen selvästä merkitsemisestä molemmista päistä lipulla, jolloin verkko voidaan paremmin kiertää.

Osakkailta ja paikkakuntalaisilta perittävät lupamaksut:

Pyydysmerkin hinta kymmenen (10,-) markkaa, sekä verkko että katiska, koukut 5kpl yhdellä merkillä, pitkäsiima vaatii merkit molempiin päihin.

Virveli- ja uistelulupa: Lupa on osakkaille ilmainen. Kalastuskunnan lupaleima kalastuskortissa riittää. Leima saatavissa lupien myyjiltä. Myös alle 18 ja yli 65 v voivat hakea lupaleiman lupien myyjiltä.

Koskikalastuslupa: Pihlaiskosket ( Pihlaislammen ja Kuusjärven välinen vesireitti ) 40,-/vrk tai 200,-/vuosi. Reinikankoski 30:-/ vrk, -vuosilupia ei myydä. Luvan kirjoittaja perii 5,- kirjaamismaksua/lupa, koskee vain koskilupia.Koskilla lupa-automaatit, jolloin kirjaamismaksua ei mene. Alle 10 v kalastaja ei perheen vanhemman jäsenen mukana tarvitse omaa lupaa vaan kalastaa vanhemman kiintiöön. Saalisrajoitus: Pihlaiskosket 3 kalaa / vrk / lupa, Reinikankoski 2 kalaa / vrk / lupa.

Osakas ja paikkakuntalainen on: Joko Pihlajavedellä asuva tai Pihlajaveden kalastuskunnan alueella maata omistava henkilö.

Ulkopaikkakuntalaisille myönnettävät luvat:

Koskikalastuslupa Pihlaiskosken alue, ( Pihlaislammen ja Kuusjärven välinen vesireitti ) 60,-/vrk tai 400,-/vuosi. Reinikankoski 40:-/ vrk. Reinikankoskelle ei myydä vuosilupia. Lisäksi kirjaamismaksu 5,-/lupa. Koskilla lupa-automaatit, jolloin kirjaamismaksua ei mene. Saalisrajoitus: Pihlaiskosket 3 kalaa / vrk / lupa, Reinikankoski 2 kalaa / vrk / lupa.

Virveli- tai uistelulupa: Maksaa 20,-/vuosi.

Verkkokalastuslupa: Luvan kokonaishinta on 30,-/verkko (20,- + 10,- pyydysmerkki ). Enintään kaksi verkkoa ruokakuntaa kohti, paitsi Pihlaisselässä ei rajoituksia.

Katiska- ja rysälupa: Luvan kokonaishinta on 20,-/katiska. (10,- +10,- pyydysmerkki). Katiskamäärää ei rajoitettu.

Pitkäsiimalupa: Vain Pihlaisselkään maksaa 40.- (20,- + 2*10,- pyydysmerkki). Enintään 200 koukkua, merkki molemmissa päissä.

Vesilinnunmetsästys ja piisaminpyynti:

Ovat sallittuja vain osakkaille ja paikkakuntalaisille, sekä Lapinjärven ja Pihlajaveden metsästysseurojen jäsenille.

Ravustus:

Koko kalastuskunnan alueella on ravustus kielletty, koska rapuruttoa esiintyy vesialueella.

Kalastuslupien ja pyydysmerkkien myyjät:

Raija Koskela-Drischenko, Oiva Hanhiniemi, Matti Saarinen, Mikko Kallio, Pertti Jartti, Juhani Kankimäki, Olavi Kankimäki, Alpo Kortelahti, Simo Koskela, Kalle Kuuusimäki, Juhani Rajala ja Matti Rajala. Lisäksi Pihlajaveden pankit, asiamiespostit ja kyläkaupat. Koskilla myös lupa-automaatteja. Keuruulla lupia myy Neste-Huoltamo ja Mikin kone. Virroilla Kalastustarvike Ilkka Raivio. Inhan Tehtailla T-kauppa Tarkka Markka.

Rauhoitukset ja pyyntirajoitukset:

Verkon pienin sallittu solmuväli talvikalastuksessa on 45 mm. Talvikalastukseen suositus riittävän harvasta verkosta, ettei voimistuvaa kuhakantaa pyydettäisi pois ennenkuin se saavuttaa kutukypsyyden. Koukkupyynnissä tulee aina alkavaa viittä koukkua kohti olla pyydysmerkki. Myös iskukoukku on sallittu. Pitkässäsiimassa riittää pyydysmerkki molemmissa päissä.

Pihlaiskosken - Reinikankosken kalastajat huomioinevat lohikalan valtakunnallisen rauhoituksen virtaavissa vesissä. Rauhoitus alkaa 11.9 ja päätyy 15.11, vapapyynnin osalta.

Kuusjärvi - Hankajärvi lahnankuturajoitus verkkokalastusta koskevana. Ajalla 20.5 - 20. 6. on voimassa 3 verkon rajoitus ruokakuntaa kohti.

Vähälampi-Pihlaislampi. Pihlaiskoskesta - Karansalmen siltaan on verkkokalastus rajoitettu yhteen verkkoon ruokakuntaa kohti 15.4 - 10.5. välisenä aikana.

Jyrkeejärvi. Jyrkeejärvessä kielletään seisovien pyydysten käyttö Koskelankosken niskalta 150 m alueella. Kuitenkin keväinen katiskapyynti on tällä alueella sallittu 15.4. - 15. 5. välisenä aikana.

Hörönjärvi. Pihlajaveden kalastuskunnalle kuuluvan järven osan kalastusoikeudet on luovutettu Matkailumaatila Lomajärvinen, Ritva Sahin yksityiskäyttöön toistaiseksi.

Ahtaansalmi. Sillan molemminpuolin on verkkokalastus kielletty 50 m:n alueella.

Joessa ja jokimaisissa vesistöissä on huomioitava kalastuslain määräys, että 2/3 vesireitistä on jätettävä kalankululle vapaaksi.

Pistosjärvi, Rajalampi, Tervajärvi, Vehmaslampi. Kyseiset vesialueet ovat Pihlajaveden- ja Yltiänjärven kalastuskuntien yhteisiä rajavesiä. Molempien kalastuskuntien osakkailla kalastusoikeus. Molempien kalastuskuntien pyydysmerkit käyvät näissä vesissä.

Suojärvi. Kyseinen järvi on Pihlajaveden- ja Liesjärven kalastuskuntien yhteinen rajavesi. Molempien kalastuskuntien osakkailla kalastusoikeus. Molempien kalastuskuntien pyydysmerkit käyvät tässä järvessä.

Moottoriveneilijä: Niin kalastus- kuin huviveneilijäkin. Sinun toivomme huomioivan lintujen pesintärauhan. Välttävän ajelua matalissa lahdissa varsinkin lahnankudun aikana. Huomioivan kesämökkiläiset ja muut rantojen asukkaat, sekä käyttävän riittävän alhaista nopeutta kapeikoissa.

Hyvää kesää ja kalastusvuotta kalastuskunnan vesialueilla!

PIHLAJAVEDEN KALASTUSKUNTA