Pihlajaveden ala-aste   Keuruu

 

 

Pääsivulle

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

§ Välitunnit vietetään koulun alueella. Koulun alue on koulun ympärillä oleva tontti. Palloilu- ja lumileikit tapahtuvat niille osoitetuilla paikoilla. Lumipallojen heittely koulun alueella on kielletty. Koulun alueelta saa oppilas poistua vain oman opettajan tai välituntivalvojan luvalla.

§ 3. - 6. - luokkalaiset voivat tulla kouluun pyörällä, mikäli heillä on kypärä päässä ja polkupyörä on muutenkin kunnossa ja turvallinen. 1. - 2. - luokkalaiset eivät pääsääntöisesti saa tulla kouluun pyörällä ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Mikäli pakkasta on aamulla kouluun tultaessa yli -15 astetta, saavat oppilaat tulla sisään lämmittelemään. Kylmän, sateen tms. syyn vuoksi välituntivalvoja voi antaa luvan viettää välituntia sisätiloissa.

§ Liikuntatunteja varten pitää oppilaiden olla pukeutuneena toimintaan sopivaan vaatetukseen.

§ Oppilaat tulevat opetustiloihin kellon soitua, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu.

§ Rahaa tai muuta henkilökohtaista omaisuutta ei kouluun saa tuoda, ellei opettaja ole toisin pyytänyt. Oppilaat ovat itse pääsääntöisesti vastuussa omista ja heille henkilökohtaisesti annetuista tavaroista (esim. kännykät ). Kännykkä on pidettävä suljettuna oppituntien aikana. Oppituntia häiritsevä kännykän käyttö johtaa kännykän haltuunottoon. Puhelin luovutetaan takaisin ainoastaan oppilaan huoltajalle. Sama periaate koskee kaikkia muitakin välineitä, jotka mahdollisesti häiritsevät luokan työrauhaa.

§ Tupakointi, tupakointivälineiden ja päihteiden hallussapito on kielletty kouluaikana sekä koulu järjestämissä tilaisuuksissa.

§ Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai varomattomuudesta koulun tai kouluyhteisön jäsenen omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Vahingosta on välittömästi ilmoitettava koulun henkilökunnalle.

§ Kouluvilppi on rangaistava teko.

§ Kaikkien koulussa työskentelevien tulee asiallisesti käyttäytymällä ja järjestyssääntöjä noudattamalla pyrkiä edistämään työrauhaa. Työrauhan ylläpitäminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Koulun toimintaa ohjaa em. sääntöjen lisäksi perusopetusta koskevat lait ja asetukset.

 

Keuruun kaupunki

Keuruun koulu