Kädentaidot 1960-luvulta alkaen, 2008-2009, 2009-2010 Tulosta
Kuvia mm. tekstiili- ja teknisen työn sekä kuvataiteiden tunneilta
Kuvia 1960-luvulta  kesään 2008 saakka.