Pihlajaveden ala-aste   Keuruu                       

 

Pääsivulle

|Takaisin Jouluevankeliumeihin|

Jouluevankeliumi, Agricolan aika (Lainaus edu.fi- sivulta)

Jouluevankeliumi  
Tämä päivänavaus on kristillinen. Se sopii sekä ala-, että yläasteelle salipäivänavaukseksi tai keskusradion kautta pidettäväksi. Ajatuksena salissa on, että jouluevankeliumiteksti olisi oppilaiden nähtävillä. Mukana tekstissä kursivoituna ovat ohjeet Agricolan ajan suomen lausumiseen. Lopussa on evankeliumiteksti kokonaisena.

JOULUEVANKELIUMI

Se tapactui sijs nijnä peiuine / Ette yxi Käsky wloskeui Keisarild Augus tuselda / ette caiki Mailma piti * We rolisexi laskettaman. Ja teme weron laskema oli ensimeinē / ia silloin tap actui coska Kyrenius oli Waldamies ylitze Syrian maan. Ja menit itzecu kin Caupungihins andaman heidens arwatta. Nin mös Joseph Galileast Nazaretin Caupūgist yles meni Judeaā Dauidin Caupūgin ioca cutzutā Bethlehem / Sil le ette hen oli Dauidin Honest ia perehest / ette henē piteis mös itzens aruauttaman Mariā henē kihilatun Emēdens cāsa ioca oli rascas.

Se tapahtui siis niinä päivinä, että yksi käsky uloskävi keisarilt Augustuselta, että kaikki mailma piti veroliseksi laskettaman. Ja tämä veron laskema oli ensimäinen, ja silloin tapahtui, koska Kyrenius oli valtamies ylitse Syyrian maan. Ja menit itse kukin kaupunkihins antamaan heiδäns arvattaa. Niin myös Joosef Galileast Nasaretin kaupungist yles meni Juudeaan Daavidin kaupunkiin, joka kutsutaan Betlehem, sillä että hän oli Daavidin huoneest ja perehest, että hänen pitäis myös itsens arvauttaman Marian, hänen kihilatun emäntäns kanssa, joka oli raskas.

Kuulostaako / näyttääkö tutulta? Kuulit juuri ensimmäisen suomenkielisen Uuden testamentin tekstiä. Mikael Agricola käänsi sen ja se painettiin vuonna 1548. Kuunnellaanpa vähän lisää tuttua kohtaa Luukkaan evankeliumista.

Nin tapactui heidē sielle ollesans / ette synnyttemisē peiuet tulit teutetyxi. Ja hen synnytti poian henen Esikoisens / ia kiäri henen capalohin / ia laski henen Seimen / sille ettei ollut heille sija maiassa.

Niin tapahtui heiδän siellä ollesans, että synnyttämisen päivät tulit täytetyksi. Ja hän synnytti pojan, hänen esikoisens, ja kääri hänen kapalohin ja laski hänen seimeen, sillä ettei ollut heille sijaa majassa.

Agricolan kirjallisen käännöstyön tärkein tavoite oli saada Raamattu, Jumalan Sana kaiken kansan ulottuville, kansan omalle kielelle. Niinpä hänen suurin ja tärkein työnsä oli Uuden testamentin suomentaminen.

Kieli kuulostaa oudolta ja kankealta. Se ehkä vähän hymyilyttää meitä, mutta yksi suuri askel oli otettu. Suomalaisilla oli oma, käyttökelpoinen Raamattu.

Ja paimenet olit samas paicakunnas walwadhen pellola laumans ylitze / iotca wartioitzit öölle heiden Carians. Ja catzo / HERRAN Engeli seisoi heiden tykenens / ia HERRAN kircaus heite ymberinswalghisti /ia he peliestyit swrella pelgolla. Ja sanoi heille engeli / elkette te pelietkö /sille catzo mine ilmotan teille swren ilon / ioca tuleua on caikelle Canssalle Sille ette teille ombi tenepene syndynyt Wapactaija / ioca ombi HERRA Christus Dauidin Caupungis. Ja teme on teille mercki. Te leudhet Lapsen Capalohin kiärityn / panduna seimeen. Ja cocta oli Engelin cansa swri Taiuallisen sotawägen ioucko / iotca kijtit Jumalata ia sanoit /Cunnia olcon Jumalā corkiuxijs Ja maasa Rauha / Ja inhimisis hyue Tacto.

Ja paimenet olit samas paikkakunnas valvaδen pellola laumans ylitse, jotka vartioitsit yöllä heiδän karjaans. Ja katso, Herran enkeli seisoi heiδän tykenäns, ja Herran kirkkaus heitä ympärinsvalgisti, ja he peljästyit suurella pelgolla. Ja sanoi heille enkeli: Älkättä te peljätkö, sillä katso, minä ilmotan teille suuren ilon, joka tuleva on kaikelle kansalle. Sillä että teille ompi tänäpänä syntynyt Vapahtaja, joka ompi Herra Kristus Daavidin kaupungis. Ja tämä on teille merkki. Te löydät lapsen, kapalohin käärityn, pantuna seimeen. Ja kohta oli enkelin kanssa suuri taivaallisen sotavägen joukko, jotka kiitit Jumalata ja sanoit: Kunnia olkoon Jumalan korkiuksis, ja maasa rauha, ja inhimisis hyvä tahto.

Se, mitä Jumala halusi sanoa ihmisille, oli nyt kuultavissa ja luettavissa. Sanoma joulun lapsesta, Jeesuksesta, on meille suomalaisille joka joulu merkittävä. Ilman jouluevankeliumia joulu ei tunnu joululta ja ilman jouluevankeliumin tapahtumia joulua ei olisikaan.

P. Lucan Euangelium. LXXIIII.
Toinen Lucu .

Se tapactui sijs nijnä peiuine / Ette yxi Käsky wloskeui Keisarild Augus tuselda / ette caiki Mailma piti * We rolisexi laskettaman. Ja teme weron laskema oli ensimeinē / ia silloin tapactui coska Kyrenius oli Waldamies ylitze Syrian maan. Ja menit itzecukin Caupungihins andaman heidens arwatta. Nin mös Joseph Galileast Nazaretin Caupūgist yles meni Judeaā Dauidin Caupūgin ioca cutzutā Bethlehem / Sille ette hen oli Dauidin Honest ia perehest / ette henē piteis mös itzens aruauttaman Mariā henē kihilatun Emēdens cāsa ioca oli rascas. Nin tapactui heidē sielle ollesans / ette synnyttemisē
peiuet tulit teutetyxi. Ja hen synnytti poian henen Esikoisens / ia kiäri henen capalohin / ia laski henen Seimen / sille ettei ollut heille sija maiassa.

Ja paimenet olit samas paicakunnas walwadhen pellola laumans ylitze / iotca wartioitzit öölle heiden Carians. Ja catzo / HERRAN Engeli seisoi heiden tykenens / ia HERRAN kircaus heite ymberinswalghisti /ia he peliestyit swrella pelgolla. Ja sanoi heille engeli / elkette te pelietkö /sille catzo mine ilmotan teille swren ilon / ioca tuleua on caikelle Canssalle

Sille ette teille ombi tenepene syndynyt Wapactaija / ioca ombi HERRA Christus Dauidin Caupungis. Ja teme on teille mercki. Te leudhet Lapsen Capalohin kiärityn / panduna seimeen. Ja cocta oli Engelin cansa swri Taiuallisen sotawägen ioucko / iotca kijtit Jumalata ia sanoit /Cunnia olcon Jumalā corkiuxijs Ja maasa Rauha / Ja inhimisis hyue Tacto.

* Se on ette iocainen piti andamâ ylesk irjoitta mite henê hallusa ns oli.

|Takaisin Jouluevankeliumeihin|   |Takaisin Joulukalenterisivulle|   Koulu ja seurakunta

 

Keuruun kaupunki

Keuruun koulut