Piia Koski ja Jouni Lamminmäki

PIHLAJAVEDEN LUONTO

Siirry uusitulle sivulle tästä

1990-luvun alkupuolella on Pihlajaveden luontoa tutkittu monessa, Keuruun kunnan alueella suoritetussa luontokartoituksessa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on esitellä Pihlajaveden alueella olevia kohteita ja selkävesilajistoa. Pihlajavedellä on luonnonmuistomerkkejä 11, biologisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita 8, uhanalaisia kasvilajeja 11 ja lintujärviä 7.

Luonnonmuistomerkkikohteet sisältävät erikoisia yksinäisiä isoja puita ja puuryhmiä. Biologisilla suojelukohteilla tarkoitetaan harvinaisen lajiston, esimerkiksi kasvillisuuden vuoksi merkittäviä alueita. Maisemallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat mm. kankaat ja harjut, joilla on esteettistä merkitystä...

...

Siirry uusitulle sivulle tästä